Skip to content

Paolo Macchiarini misstänkt igen - idag öppnade överåklagaren förundersökningen mot kirurgen

Kirurgen Paolo Macchiarini och överåklagare Mikael Björk. Foto: Lorenzo Galassi/TT och Marc Femenia/TT

Överåklagare Mikael Björk beslutade idag att återuppta den tidigare nedlagda förunder-sökningen om två personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade och sedan avlidit. Kirurgen Paolo Macchiarini är nu skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada.

 

Paolo Macchiarini har tidigare varit delgiven misstanke om tre fall av grovt vållande till annans död alternativt grovt vållande till kroppsskada och ett fall av grovt vållande till kroppsskada, i samband med operationer som utförts vid Karolinska universitetssjukhuset mellan åren 2011 och 2013.

I oktober 2017 lades förundersökningen mot Paolo Macchiarini dock ned.

Gick inte att bevisa
När det gällde de patienter som hade avlidit gick det enligt åklagarna inte att bevisa att det var operationerna som verkligen hade orsakat patienternas död. När det gällde tre av misstankarna om grovt vållande till kroppsskada gällde samma sak, enligt åklagarna och när det slutligen gällde det fjärde fallet ansåg åklagarna att det inte ens gick att bevisa att någon verkligen hade agerat oaktsamt.

Åklagarnas nedläggningsbeslut baserade sig till stor del på en utredning som visade att det inte med tillräcklig säkerhet gick att fastslå att patienterna skulle ha kommit i en bättre situation med en annan metod.

Överklagade
En målsägande och anhöriga till två andra numera döda målsägande begärde att nedläggtningsbeslutet skulle överprövas.

Överprövningen är nu gjord av Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

- Vi har valt att titta på hela ärendet och granska de tre patienter som alla fått sina luftstrupar ersatta. Nu öppnas förundersökningen om två av patienterna. Det handlar om en kvinna från Turkiet och en man från Island, säger överåklagare Mikael Björk.

- Det medicinska underlaget för den tredje patienten, som kom från USA, är inte tillräckligt och därför öppnas inte den förundersökningen. 

Annan rättslig bedömning
Mikael Björn understryker att det i nuläget är för tidigt att säga om åtalat överhuvudtaget kommer att väckas.

- Jag gör en annan rättslig bedömning än vad tidigare åklagare har gjort. Det betyder inte att åklagaren har gjort en felaktig bedömning. Rättsläget är nämligen inte alldeles klart.

- Det finns inte särskilt många domar från Högsta domstolen som ger vägledning. Trots det gör jag bedömningen att det finns förutsättningar för att återuppta förundersökningen i de delar som berör den isländske mannen och den turkiska kvinnan, säger Mikael Björk.

Överåklagare Mikael Björk kommer att vara förundersökningsledare.

Paolo Macchiarini har hela tiden nekat till brott.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt