Skip to content

Offentliga upphandlingar för 683 miljarder - men "oroväckande trend" att antalet anbud minskar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

År 2016 uppgick värdet av upphandlingspliktiga inköp i Sverige till 683 miljarder kronor. Antalet anbud per upphandling minskade dock, liksom antalet överprövningar. Det visar den aktuella rapporten "Statistik om offentlig upphandling” som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. 

 

- Den offentliga affären är en stor och viktig marknad för många företag och organisationer. Leveransen handlar om mesta möjliga nytta för invånarna. Det är deras skattepengar som upphandlande myndigheter använder, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Rapporten "Statistik om offentlig upphandling" tas årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket och handlar om utvecklingen av offentlig upphandling i Sverige. 

Enligt rapporten uppgick de upphandlingspliktiga inköpen under år 2016 till cirka 683 miljarder kronor. Det motsvarar 17,5 procent, eller en sjättedel, av Sveriges BNP. 

År 2017 stod kommunerna för sju av tio upphandlingar och fyra av tio upphandlingar gällde anläggningsarbete.

Antalet anbud per upphandling minskar
Enligt rapporten är två tydliga trender att såväl antalet anbud per upphandling som andelen överprövningar minskar. 

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. År 2017 var det i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling, och i nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare.

- Det är en oroväckande trend. Med fler leverantörer som deltar i upphandlingen och lägger anbud så stärks konkurrensen. Det leder till bättre hushållning med våra gemensamma resurser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket.

- Jag vill se fler anbud vid upphandlingar, därför kommer jag att ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker, fortsätter han.

Antalet överprövningar minskar
Om en leverantör anser att en myndighet brutit mot en upphandlingslag på ett sådant sätt att leverantören lidit skada kan leverantören ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

Andelen överprövade upphandlingar minskade år 2017 från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent, vilket är en kraftig minskning jämfört med året innan.

- Det är en positiv trend att andelen överprövningar minskar. Det är en indikation på ökad mognad. En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna som ger bättre förarbeten, säger Inger Ek.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt