Skip to content

När chefen är tomte - så säger lagen om julklappar och julbord för kunder och anställda

Foto: Francisco Seco/TT

Julklappar till anställda får kosta högst 450 kronor för att vara avdragsgilla och skattefria. När det gäller julklappar till kunder så får det dock bara handla om ”enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde.

 

Julklappar till anställda är skattefria för de anställda - så länge värdet inte överstiger 450 kronor (inklusive moms). Om värdet är högre än så blir gåvan skattepliktig från första kronan och räknas rent skatterättsligt som lön.

Julklappen får inte heller bestå av kontanter eller motsvarande. Presentkort kan däremot gå bra under förutsättning att dettta inte kan bytas mot pengar.

Personalkostnad
Arbetsgivaren får göra avdrag för julklappar som en personalkostnad - så länge de följer Skatteverkets regler.

Om arbetsgivaren -  på begäran av den anställda - skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan då jämställs med kontanter.

Om arbetsgivaren däremot själv bestämmer att - i stället för julklappar – skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte heller göra avdrag.

Julbord för anställda
När det gäller julbord för de anställda så är det en skattefri förmån så länge det handlar om intern representation av typen personalfest.

Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

När det gäller julklappar till kunder så är grundregeln att de överhuvudtaget inte är avdragsgilla.

Enklare reklamgåvor till kunder
Avdrag medges dock för ”enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde” om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar – till exempel almanackor eller pennor med företagets logotyp.

Julklapparna ska dessutom lämnas till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla.

Dessutom får de inte komma i konflikt med mutlagstiftningen.

Julbord för kunder är inte en avdragsgill kostnad. Däremot medges skäligt avdrag - högst 60 kronor per person, plus moms - för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

Källa: Skatteverket

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt