Skip to content

HD stoppar utmätning av MC - köptes för pengar från brottsskadeersättning

Mannen delbetalade en Suzuki-motorcykel med pengar från den brottsskadeersättning han fått. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kronofogden ville utmäta den motorcykel som mannen har köpt för pengar som han har fått i brottsskadeersättning. Både tingsrätten och hovrätten gav grönt ljus men nu stoppas utmätnigen av Högsta domstolen som anser att MC:n ska vara "fredad" från utmätning.

 

Det var i maj i år som Kronofogden beslutade om utmätning av en motorcykel hos en man. MC:n hade betalats med den brottsskadeersättning på 80 000 kronor som mannen fick förra året.

Bakgrunden till detta var i sin tur att mannen, ett år tidigare, hade utsatts för ett allvarligt brott där han knivskars och kidnappades genom att föras bort i bakluckan på en bil. De som dömdes för brottet kunde inte betala det utdömda skadeståndet och mannen fick därför statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Skyddad från utmätning?
Mannen hade skulder hos Kronofogden - både till staten och privata fordringsägare - och när Kronofogden hade beslutat att den MC som mannen hade köpt för pengarna skulle utmätas överklagade han beslutet till Växjö tingsrätt. Eftersom MC:n hade bekostats med pengar från brottsskadeersättningen skulle den, enligt mannen, vara skyddad från utmätning.

Tingsrätten avslog dock mannen begäran med hänvisning till lagen om redovisningsmedel. Det är i och för sig inte uteslutet att vad som "trätt istället" för utbetalade medel kan vara skyddat, konstaterade tingsrätten. Det är dock oklart hur långt denna så kallade "surrogationsprincip" sträcker sig.

Hovrätten sade ja
Tingsrätten konstaterade att "den i vart fall inte sträcker sig så långt att en motorcykel, som inköpts för medlen, skulle vara skyddad mot utmätning".

Mannen överklagade till Göta hovrätt som instämde i tingsrättens resonemang och underströk att det var att gå för långt "att utsträcka utmätningsfriheten till att omfatta den motorcykel som inköpts för de utbetalda medlen".

Även hovrätten gick därför på Kronofogdens linje.

HD säger nej
Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har prövat fallet utifrån utsökningsbalkens bestämmelser om skadestånd som är undantaget från utmätning.

HD beslutar nu att Kronofogdens utmätningsbeslut ska upphävas. HD konstaterar att mannen inte har "sammanblandat" brottsskadeersättningen före motorcykelinköpet och att han därmed har bevisat att motorcykeln i sin helhet har betalats med brottsskadeersättning. Motorcykeln har därför "trätt i ersättningens ställe" och får därför inte utmätas.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt