Skip to content

Dyrare att dö - men Stockholmare och Tranåsbor slipper avgiftshöjningen

Foto: DJ

Kammarkollegiet har beslutat om en höjning av den enhetliga begravningsavgiften som betalas av samtliga folkbokförda personer i Sverige - förutom Stockholmare och Tranåsbor där kommunen beslutar om avgiften. Årets höjning innebär en kostnad på 632,5 kronor om året för den som tjänar 250 000 kronor per år. 

 

Kammarkollegiet har nyligen beslutat att nästa års begravningsavgift ska höjas med 53 kronor i månaden till att kosta 632,5 kronor om året för den som tjänar 250 000 kronor om året. 

Begravningsavgiften är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde.

I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Sedan den 1 januari 2017 är den så kallade begravningsavgiften enhetlig, vilket innebär att alla som är folkbokförda i Sverige betalar lika mycket - förutom i Stockholm och Tranås där kommunerna och inte Svenska kyrkan är huvudman, någonting som går tillbaka till 1800-talet. 

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni - utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt