Skip to content

Att åtalad kommer från "bättre familj" saknar betydelse - hovrätten river upp nämndemannadom

Foto: Leif R Jansson/TT

Hovrätten river upp den dom från Solna tingsrätt där två nämndemän "körde över" rättens ord-förande och en tredje nämndeman och friade en man från åtalet om hustrumisshandel. Domen blev uppmärksammad eftersom nämndemännen bland annat motiverade sin dom med att den åtalade mannen kom från en "bättre familj". 

 

Mannen, som är i 40-årsåldern, åtalades vid Solna tingsrätt för att ha misshandlat sin fru efter att hon flyttat ihop med honom igen efter att ha bott på skyddat boende tillsammans med parets dotter.

Tingsrättsdomen blev omdebatterad eftersom två nämndemän hade gått emot rättens ordförande och en annan nämndeman och sett till så att mannen friades enligt principen om att hellre fria än fälla när röstetalet (2-2) är lika mellan domstolens ledamöter. 

"Polisanmälan minskar trovärdigheten"
Mannen och kvinnan är gifta och enligt domen konstaterade nämndemännen bland annat att "det normala i ’dessa kretsar’ är att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen".

Att kvinnan polisanmält saken minskade därför enligt nämndemännen hennes trovärdighet.

Skyddat boende
Nämndemännen misstänkte också att kvinnan kunde ha varit ute efter mannens lägenhet och i domen skrevs följande:

"Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet".

"Bättre familj"
Mest uppmärksammat blev dock domen eftersom nämndemännen också tog fasta på att mannen verkade komma från en "bättre familj" än kvinnan:

"X (mannens) familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan."

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu river upp domen.

Hovrätten konstaterar att en persons bakgrund saknar självständig betydelse för trovärdighet och tillförlitlighet och att det är "uteslutet att tillmäta en viss utsaga större eller mindre betydelse på grund av att personen som lämnat den tillhör en viss samhällsgrupp eller släkt".

Stöd i utredningen
Hovrätten anser att kvinnans berättelse – trots en pågående konflikt med maken – är trovärdig och att den har "ett påtagligt stöd i utredningen".

Mannen döms därför för misshandel - brott som enligt hovrätten innefattar "kränkande inslag" och våld i en nära relation - till tre månaders fängelse och 14 000 kronor i skadestånd till sin hustru.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt