Skip to content

16 års fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård - HD river upp dom om svårbedömt "vansinnesdåd"

Mannen vallades på brottsplatsen av polisen. Nu har Högsta domstolen dömt honom till 16 års fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård. Foto: Polisen och DJ

Högsta domstolen river upp en dom om rätts-psykiatrisk vård för en mördare. Enligt Social-styrelsens rättsliga råd är fallet "mycket svår-bedömt". Mordet har begåtts under inflytande av en psykisk störning som dock inte är "allvarlig" i juridisk mening. Högsta domstolen dömer därför mannen till 16 års fängelse.

 

Mannen, som är i 30-årsåldern, dömdes i Västmanlands tingsrätt för mord, olaga hot och ringa narkotikabrott. Mordåtalet gäller en händelse i Surahammar sommaren 2017 då en kvinna i samband med ett besök på en återvinningsstation knivhöggs till döds - någonting som har beskrivits som ett "vansinnesdåd" där motivet inte har kunnat klarläggas.

Mannen säger sig inte ha några minnesbilder från att ha träffat den främmande kvinnan och nekar numera till mord. Han har dock kunnat bindas till brottet genom både vittnesuppgifter och teknisk bevisning, bland annat mobilpositionering och DNA.

Lämnade själv upplysningar
Mannen har också - under polisutredningen - medgett att han knivhuggit kvinnan och vid vallningar på brottsplatsen visat hur attacken gått till - och lämnat uppgifter som lett polisen till brandrester som sannolikt kommer från kläder som mannen har burit vid attacken.

Tingsrätten konstaterade att även om man bortsåg från mannens egna uppgifter under förundersökningen fanns det en ”massiv och robust teknisk och muntlig bevisning” som starkt pekade ut honom som gärningsman. 

Mannen hade i samband med brottet uppträtt på ett sätt som visade att han hade haft sådan kontroll över sitt handlande att han hade agerat uppsåtligen. Den rättspsykiatriska utredningen visade dock på en ”delvis inte preciserad psykossjukdom” och en allvarlig psykisk störning både vid gärningstillfället och vid senare undersökning.

"Saknar behov"
Mannen dömdes därför för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning - en dom som senare fastställdes av Svea hovrätt.

Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen som nu river upp påföljden och dömer mannen till 16 års fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård.

Mannen har efter hovrättens dom överförts till en rättspsykiatrisk klinik. Chefsöverläkaren på kliniken har knappt två veckor senare skrivit ett intyg till Åklagarmyndigheten där det anges att mannens psykiska tillstånd innebär att han helt saknar behov av psykiatrisk vård med frihetsberövande eller annat tvång.

Inte "allvarlig" störning
Socialstyrelsens rättsliga råd har därefter yttrat sig över det rättspsykiatriska utlåtandet och läkarintyget. Rådet har dragit slutsatsen att mannen begått gärningarna under påverkan av en psykisk störning men att denna inte är "allvarlig" i straffrättslig bemärkelse.

Rådets överläkare har beskrivit ärendet som ”mycket svårbedömt” men ansett att det borde finnas en ”mer tydlig psykotisk bild” för att det ska gå att säga att mordet utförts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Överläkaren har samtidigt anslutit sig till klinikens chefsöverläkares uppfattning att det saknas förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård eftersom han inte lider av en allvarlig psykisk störning.

Olika slutsatser
Mannen har inte berättat vad som hände i samband med mordet och detta tycks enligt HD ha komplicerat den rättspsykiatriska expertisens bedömningar - och också lett till olika slutsatser kring störningen.

HD understryker dock att det rättsliga rådet i sin bedömning har haft tillgång till ”ett bredare och färskare underlag” jämfört med det ursprungliga rättspsykiatriska utlåtandet. Man har bland annat kunnat se till journalanteckningarna från den tid som mannen vistades på den rättspsykiatriska kliniken. Det rättsliga rådets slutsats väger enligt HD därför tyngre.

Rationellt uppträdande
Mannen har i samband med mordet också uppträtt ”på ett till det yttre rationellt sätt avseende både hans allmänna uppträdande och hans försök att dölja spåren efter gärningen”.

HD:s slutsats är att "övervägande skäl" talar för att mannen inte har begått mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Med hänsyn till mannens nuvarande psykiska tillstånd kan han inte lämnas över till rättspsykiatrisk vård utan han ska istället dömas till fängelse.

Mannen har enligt HD visat en stor hänsynslöshet vid mordet och använt ett mycket kraftigt våld. Kvinnan har varit försvarslös och har känt stark dödsångest – något som framgår av vittnesuppgifter om hur hon skrikit i panik och försökt värja sig.

Nedsatt impulskontroll
Omständigheterna är enligt HD klart försvårande - samtidigt som mannens psykiska störning med ”i viss mån nedsatt impulskontroll” talar i lindrande riktning.

Mannen döms därför till 16 års fängelse.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt